Ing. Milan Hajtman - EXPRESS Service

17346401
Ing. Milan Hajtman - EXPRESS Service
Mlynarovičova 5,  851 03 Bratislava - Petržalka
Bratislava V
29.04.1991
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Nákladná letecká doprava
Nepravidelná letecká doprava
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.